ตรวจสอบสถานะพัสดุ

ค้นหา
ผู้ให้บริการขนส่ง
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
นางสาวธัญญพัทธ์ วัฒนชัยไพศาล KERDO086216367 Kerry-kerry May 27, 2020 052020000062
จิดาภา อุดทังกันทา EG518580627TH ไปรษณีย์ไทย-EMS May 27, 2020 052020000061
อรอนงค์ จันทะดี 66850092285083 -Delivery: BEST May 26, 2020 052020000058
Piyaphat Phongsuparak EG518580511TH ไปรษณีย์ไทย-EMS May 26, 2020 052020000060
ศตวรรษ อ้นแสง EG518580794TH ไปรษณีย์ไทย-EMS May 26, 2020 052020000057
นันท์ธิดา ภัทราประยูร EG518580834TH ไปรษณีย์ไทย-EMS May 26, 2020 052020000056
นางสุวิดา ปังสี LEXDO034141514 -LEX dropoff May 25, 2020 052020000055
คุณหทัยชนก ฐิตวังโส EG518577778TH ไปรษณีย์ไทย-EMS May 25, 2020 052020000052
นพวรรณ นารถติกร EG518577937TH ไปรษณีย์ไทย-EMS May 25, 2020 052020000054
จุฑามาศ รอยรัตน์ EG518577852TH ไปรษณีย์ไทย-EMS May 25, 2020 052020000053
กุลรวี ม่วงศิริ EG518577818TH ไปรษณีย์ไทย-EMS May 25, 2020 052020000050
พรธิตา ใจไหว EG518577971TH ไปรษณีย์ไทย-EMS May 25, 2020 052020000048
ปวันรัตน์ นามดวง KERDO085978695 Kerry-kerry May 25, 2020 052020000051
มณี เพ็งพาทย์ LEXDO033861746 -Drop-off: LEX TH May 23, 2020 052020000046
กาญจนา นุชเขียว EH032482397TH ไปรษณีย์ไทย-EMS May 23, 2020 052020000049
Janjira Tum EH032480042TH ไปรษณีย์ไทย-EMS May 23, 2020 052020000047
สุพัตรา ชินวิรัตน์ชัย EG518577999TH ไปรษณีย์ไทย-EMS May 22, 2020 052020000045
กุสุมา สุวรรณบูรณ์ EG518581171TH ไปรษณีย์ไทย-EMS May 21, 2020 052020000044
Mr.Simon EG518581295TH ไปรษณีย์ไทย-EMS May 21, 2020 052020000043
อรยา อริโย EG518581857TH ไปรษณีย์ไทย-EMS May 20, 2020 052020000042
ปรัชญา วิสาคำ EG518581931TH ไปรษณีย์ไทย-EMS May 20, 2020 052020000041
มุกมาดา วงษ์บรรเทา EG518581976TH ไปรษณีย์ไทย-EMS May 20, 2020 052020000039
Phassaramon Kaatobb KERDO085468329 Kerry-kerry May 20, 2020 052020000040
Phassaramon Kaatobb KERDO085468329 Kerry-kerry May 20, 2020 052020000040
อริศรา กอกษัตริย์ KERDO085396889 Kerry-kerry May 19, 2020 052020000038
อริศรา กอกษัตริย์ KERDO085396617 Kerry-kerry May 19, 2020 052020000037
ธัญลักษณ์ ศิริพานิชย์ EG518581463TH ไปรษณีย์ไทย-EMS May 19, 2020 052020000036
Princess KERDO085365557 Kerry-kerry May 19, 2020 052020000034
เดอะสกินน์ KERDO085360688 Kerry-kerry May 19, 2020 052020000035
ศิริวรรณ ปิติวรรณ EG518581596TH ไปรษณีย์ไทย-EMS May 18, 2020 052020000033
รัตนาภรณ์ อำภาคำ EG518581636TH ไปรษณีย์ไทย-EMS May 18, 2020 052020000032
ปนัดดา โล่ห์สุวรรณ EG518581675TH ไปรษณีย์ไทย-EMS May 18, 2020 052020000030
ณิศรา บุญยเกียรติ KERDO085262388 Kerry-kerry May 18, 2020 052020000029
อาภัสรา EG518578138TH ไปรษณีย์ไทย-EMS May 15, 2020 052020000028
จุฑามาศ บำรุงเจียม EG518578699TH ไปรษณีย์ไทย-EMS May 14, 2020 052020000027
สราญใจ สถิตศรีมณีวงศ์ EG518578739TH ไปรษณีย์ไทย-EMS May 14, 2020 052020000026
ปาลิตา พิลึกเรือง EG518578583TH ไปรษณีย์ไทย-EMS May 13, 2020 052020000025
จุฑารัตน์ มัศยามาต KERDO084698495 Kerry-kerry May 13, 2020 052020000024
พิชชาภา แก้วชลคราม LEXDO032408352 -LEX dropoff May 12, 2020 052020000023
นุชรีย์ กอวัฒนะ EW352829842TH ไปรษณีย์ไทย-EMS May 12, 2020 052020000021
จิราภรณ์ แก้วบริสุทธิ์ EW352829839TH ไปรษณีย์ไทย-EMS May 12, 2020 052020000022
สุจินต์ น้อยสังข์ดำ KERDO084495616 Kerry-kerry May 11, 2020 052020000020
ประจิณ เหลือน้อย KERDO084495051 Kerry-kerry May 11, 2020 052020000018
ชนม์ปภา ราชสมบัติ KERDO084493123 Kerry-kerry May 11, 2020 052020000016
พรรณวดี อาจศรี EG518578711TH ไปรษณีย์ไทย-EMS May 11, 2020 052020000019
ภัณฑิลา​ จริตงาม EG518578756TH ไปรษณีย์ไทย-EMS May 11, 2020 052020000017
วรัญญภา ชุณหมณี EH032480056TH ไปรษณีย์ไทย-EMS May 08, 2020 052020000015
กาญจนา หมื่นยศ EW352829493TH ไปรษณีย์ไทย-EMS May 08, 2020 052020000014
จีรรัตน์ แก้วประจุ EW352829431TH ไปรษณีย์ไทย-EMS May 08, 2020 052020000013
สมบูรณ์ เรือนปานันท์ LEXDO031740067 -Drop-off: LEX TH May 07, 2020 052020000011
ชื่อลูกค้า : นางสาวธัญญพัทธ์ วัฒนชัยไพศาล
Tracking number : KERDO086216367
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 27, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000062
ชื่อลูกค้า : จิดาภา อุดทังกันทา
Tracking number : EG518580627TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 27, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000061
ชื่อลูกค้า : อรอนงค์ จันทะดี
Tracking number : 66850092285083
ประเภทการส่งสินค้า : -Delivery: BEST
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 26, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000058
ชื่อลูกค้า : Piyaphat Phongsuparak
Tracking number : EG518580511TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 26, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000060
ชื่อลูกค้า : ศตวรรษ อ้นแสง
Tracking number : EG518580794TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 26, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000057
ชื่อลูกค้า : นันท์ธิดา ภัทราประยูร
Tracking number : EG518580834TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 26, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000056
ชื่อลูกค้า : นางสุวิดา ปังสี
Tracking number : LEXDO034141514
ประเภทการส่งสินค้า : -LEX dropoff
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 25, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000055
ชื่อลูกค้า : คุณหทัยชนก ฐิตวังโส
Tracking number : EG518577778TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 25, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000052
ชื่อลูกค้า : นพวรรณ นารถติกร
Tracking number : EG518577937TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 25, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000054
ชื่อลูกค้า : จุฑามาศ รอยรัตน์
Tracking number : EG518577852TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 25, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000053
ชื่อลูกค้า : กุลรวี ม่วงศิริ
Tracking number : EG518577818TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 25, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000050
ชื่อลูกค้า : พรธิตา ใจไหว
Tracking number : EG518577971TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 25, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000048
ชื่อลูกค้า : ปวันรัตน์ นามดวง
Tracking number : KERDO085978695
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 25, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000051
ชื่อลูกค้า : มณี เพ็งพาทย์
Tracking number : LEXDO033861746
ประเภทการส่งสินค้า : -Drop-off: LEX TH
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 23, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000046
ชื่อลูกค้า : กาญจนา นุชเขียว
Tracking number : EH032482397TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 23, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000049
ชื่อลูกค้า : Janjira Tum
Tracking number : EH032480042TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 23, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000047
ชื่อลูกค้า : สุพัตรา ชินวิรัตน์ชัย
Tracking number : EG518577999TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 22, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000045
ชื่อลูกค้า : กุสุมา สุวรรณบูรณ์
Tracking number : EG518581171TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 21, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000044
ชื่อลูกค้า : Mr.Simon
Tracking number : EG518581295TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 21, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000043
ชื่อลูกค้า : อรยา อริโย
Tracking number : EG518581857TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 20, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000042
ชื่อลูกค้า : ปรัชญา วิสาคำ
Tracking number : EG518581931TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 20, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000041
ชื่อลูกค้า : มุกมาดา วงษ์บรรเทา
Tracking number : EG518581976TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 20, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000039
ชื่อลูกค้า : Phassaramon Kaatobb
Tracking number : KERDO085468329
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 20, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000040
ชื่อลูกค้า : Phassaramon Kaatobb
Tracking number : KERDO085468329
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 20, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000040
ชื่อลูกค้า : อริศรา กอกษัตริย์
Tracking number : KERDO085396889
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 19, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000038
ชื่อลูกค้า : อริศรา กอกษัตริย์
Tracking number : KERDO085396617
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 19, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000037
ชื่อลูกค้า : ธัญลักษณ์ ศิริพานิชย์
Tracking number : EG518581463TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 19, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000036
ชื่อลูกค้า : Princess
Tracking number : KERDO085365557
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 19, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000034
ชื่อลูกค้า : เดอะสกินน์
Tracking number : KERDO085360688
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 19, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000035
ชื่อลูกค้า : ศิริวรรณ ปิติวรรณ
Tracking number : EG518581596TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 18, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000033
ชื่อลูกค้า : รัตนาภรณ์ อำภาคำ
Tracking number : EG518581636TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 18, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000032
ชื่อลูกค้า : ปนัดดา โล่ห์สุวรรณ
Tracking number : EG518581675TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 18, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000030
ชื่อลูกค้า : ณิศรา บุญยเกียรติ
Tracking number : KERDO085262388
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 18, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000029
ชื่อลูกค้า : อาภัสรา
Tracking number : EG518578138TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 15, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000028
ชื่อลูกค้า : จุฑามาศ บำรุงเจียม
Tracking number : EG518578699TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 14, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000027
ชื่อลูกค้า : สราญใจ สถิตศรีมณีวงศ์
Tracking number : EG518578739TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 14, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000026
ชื่อลูกค้า : ปาลิตา พิลึกเรือง
Tracking number : EG518578583TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 13, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000025
ชื่อลูกค้า : จุฑารัตน์ มัศยามาต
Tracking number : KERDO084698495
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 13, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000024
ชื่อลูกค้า : พิชชาภา แก้วชลคราม
Tracking number : LEXDO032408352
ประเภทการส่งสินค้า : -LEX dropoff
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 12, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000023
ชื่อลูกค้า : นุชรีย์ กอวัฒนะ
Tracking number : EW352829842TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 12, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000021
ชื่อลูกค้า : จิราภรณ์ แก้วบริสุทธิ์
Tracking number : EW352829839TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 12, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000022
ชื่อลูกค้า : สุจินต์ น้อยสังข์ดำ
Tracking number : KERDO084495616
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 11, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000020
ชื่อลูกค้า : ประจิณ เหลือน้อย
Tracking number : KERDO084495051
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 11, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000018
ชื่อลูกค้า : ชนม์ปภา ราชสมบัติ
Tracking number : KERDO084493123
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 11, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000016
ชื่อลูกค้า : พรรณวดี อาจศรี
Tracking number : EG518578711TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 11, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000019
ชื่อลูกค้า : ภัณฑิลา​ จริตงาม
Tracking number : EG518578756TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 11, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000017
ชื่อลูกค้า : วรัญญภา ชุณหมณี
Tracking number : EH032480056TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 08, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000015
ชื่อลูกค้า : กาญจนา หมื่นยศ
Tracking number : EW352829493TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 08, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000014
ชื่อลูกค้า : จีรรัตน์ แก้วประจุ
Tracking number : EW352829431TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 08, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000013
ชื่อลูกค้า : สมบูรณ์ เรือนปานันท์
Tracking number : LEXDO031740067
ประเภทการส่งสินค้า : -Drop-off: LEX TH
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 07, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000011
Powered by MakeWebEasy.com