ตรวจสอบสถานะพัสดุ

ค้นหา
ผู้ให้บริการขนส่ง
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
กรรณิการ์ EG519802373TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 28, 2020 032020000048
ภานิษา ชมพิมาย KERDO075788703 Kerry-kerry Mar 27, 2020 032020000047
วรัญญภา ชุณหมณี EG519804391TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 26, 2020 032020000046
วิยดา มะสุใส KERDO075510438 Kerry-kerry Mar 26, 2020 032020000045
อนุสรา นวลแก้ว EG518575729TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 26, 2020 032020000044
วรินทร มนตรีพงษ์ EG518575967TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 24, 2020 032020000043
นวสรณ์ ชื่นสิรหิรัญลาภ KERDO075114641 Kerry-kerry Mar 23, 2020 032020000042
พรปรียา KERDO075076714 Kerry-kerry Mar 23, 2020 032020000040
ดาราวดี​ อุ​ศรีษะ​ KERDO075075570 Kerry-kerry Mar 23, 2020 032020000038
จีรวรรณ แสงพิสิทธิ์ KERDO075071248 Kerry-kerry Mar 23, 2020 032020000039
อริสรา ยุติศรี EG518575573TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 23, 2020 032020000041
Pompam EG518575352TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 19, 2020 032020000037
เพียว KERDO074427340 Kerry-kerry Mar 18, 2020 032020000035
วรารักษ์ ทาจันทร์ EG518575834TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 18, 2020 032020000034
คุณเจนจิรา สายเสียงสด EG518577177TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 17, 2020 032020000033
นายพรศักดิ์ สหชัยเสรี EG518577336TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 17, 2020 032020000032
นุช EG518577000TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 16, 2020 032020000031
ชุติกานต์ สอสุดใจ EG518577044TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 16, 2020 032020000030
รัชนีย์ ไกรยศรี KERDO074132717 Kerry-kerry Mar 16, 2020 032020000027
อรทัย ปู่คำปัน KERDO074131229 Kerry-kerry Mar 16, 2020 032020000026
ปลายฟ้า เศรษฐภักดี (B516 หอพักสิริพัฒน์) EG518577194TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 16, 2020 032020000028
ลลิตา พฤษาชาติ EG518577234TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 16, 2020 032020000029
กวีวัธน์ มีคาแอล ศิริทรัพย์ EG518577203TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 13, 2020 032020000025
Pompam EG518582248TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 12, 2020 032020000024
นายพรศักดิ์ สหชัยเสรี EG518582322TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 11, 2020 032020000023
น.ส ชยิสรา สุวาส EG518582367TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 11, 2020 032020000022
คุณ ศิริกาญจน์ ศรีนรวรรธน์ KERDO073445107 Kerry-kerry Mar 11, 2020 032020000019
อิงครัต คุณูปการ EG518582305TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 11, 2020 032020000021
ชวนันท์ วงศ์ศรีสง่า EG5518582340TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 11, 2020 032020000020
เดอะสกินน์ KERDO073136882 Kerry-kerry Mar 09, 2020 032020000017
ณัฐพร เกษสุริวงษ์ EG518804090TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 09, 2020 032020000018
ณัชชา เลิศธนดี EG519805145TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 07, 2020 032020000014
เอื้อการย์ เพชรปัญญา EG519805114TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 07, 2020 032020000015
วรารักษ์ ทาจันทร์ EG519805180TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 07, 2020 032020000012
วรารักษ์ ทาจันทร์ EG519805180TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 07, 2020 032020000013
ศิริพร เดชมาก EG519805131TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 07, 2020 032020000016
ณัชชา ธรรมานุสรณ์ EF568891998TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 06, 2020 032020000011
จุฑามาศ รอยรัตน์ EG518804850TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 05, 2020 032020000010
สุภาภรณ์ แก้วชลคราม KERDO072439997 Kerry-kerry Mar 04, 2020 032020000009
พรรณทิวา อินเเตง KERDO072431052 Kerry-kerry Mar 04, 2020 032020000007
อังคณา (ฝากให้โจ้) EG518804466TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 04, 2020 032020000008
บุศราทิพย์ เสือเปลี่ยว EG518804506TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 04, 2020 032020000006
อังคณา สมสกุล KERDO072239728 Kerry-kerry Mar 03, 2020 032020000004
วรรณา แสวงแวว EG518805118TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 03, 2020 032020000005
คุณปริยากร บุญสารวัง EG518804126TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 03, 2020 032020000003
ศิริพร เดชมาก EG518804687TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 02, 2020 032020000002
กาญจนา หมื่นยศ EG518802139TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 02, 2020 032020000001
ศิริลักษณ์ สถาพร KERDO072052725 Kerry-kerry Mar 02, 2020 022020000059
วิลาวัลย์ กิไทย EG518802332TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 02, 2020 022020000060
สวรส บุญมี KERDO071770864 Kerry-เก็บเงินปลายทาง Feb 29, 2020 022020000058
ชื่อลูกค้า : กรรณิการ์
Tracking number : EG519802373TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 28, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000048
ชื่อลูกค้า : ภานิษา ชมพิมาย
Tracking number : KERDO075788703
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 27, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000047
ชื่อลูกค้า : วรัญญภา ชุณหมณี
Tracking number : EG519804391TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 26, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000046
ชื่อลูกค้า : วิยดา มะสุใส
Tracking number : KERDO075510438
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 26, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000045
ชื่อลูกค้า : อนุสรา นวลแก้ว
Tracking number : EG518575729TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 26, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000044
ชื่อลูกค้า : วรินทร มนตรีพงษ์
Tracking number : EG518575967TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 24, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000043
ชื่อลูกค้า : นวสรณ์ ชื่นสิรหิรัญลาภ
Tracking number : KERDO075114641
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 23, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000042
ชื่อลูกค้า : พรปรียา
Tracking number : KERDO075076714
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 23, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000040
ชื่อลูกค้า : ดาราวดี​ อุ​ศรีษะ​
Tracking number : KERDO075075570
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 23, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000038
ชื่อลูกค้า : จีรวรรณ แสงพิสิทธิ์
Tracking number : KERDO075071248
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 23, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000039
ชื่อลูกค้า : อริสรา ยุติศรี
Tracking number : EG518575573TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 23, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000041
ชื่อลูกค้า : Pompam
Tracking number : EG518575352TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 19, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000037
ชื่อลูกค้า : เพียว
Tracking number : KERDO074427340
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 18, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000035
ชื่อลูกค้า : วรารักษ์ ทาจันทร์
Tracking number : EG518575834TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 18, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000034
ชื่อลูกค้า : คุณเจนจิรา สายเสียงสด
Tracking number : EG518577177TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 17, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000033
ชื่อลูกค้า : นายพรศักดิ์ สหชัยเสรี
Tracking number : EG518577336TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 17, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000032
ชื่อลูกค้า : นุช
Tracking number : EG518577000TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 16, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000031
ชื่อลูกค้า : ชุติกานต์ สอสุดใจ
Tracking number : EG518577044TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 16, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000030
ชื่อลูกค้า : รัชนีย์ ไกรยศรี
Tracking number : KERDO074132717
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 16, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000027
ชื่อลูกค้า : อรทัย ปู่คำปัน
Tracking number : KERDO074131229
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 16, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000026
ชื่อลูกค้า : ปลายฟ้า เศรษฐภักดี (B516 หอพักสิริพัฒน์)
Tracking number : EG518577194TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 16, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000028
ชื่อลูกค้า : ลลิตา พฤษาชาติ
Tracking number : EG518577234TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 16, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000029
ชื่อลูกค้า : กวีวัธน์ มีคาแอล ศิริทรัพย์
Tracking number : EG518577203TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 13, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000025
ชื่อลูกค้า : Pompam
Tracking number : EG518582248TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 12, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000024
ชื่อลูกค้า : นายพรศักดิ์ สหชัยเสรี
Tracking number : EG518582322TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 11, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000023
ชื่อลูกค้า : น.ส ชยิสรา สุวาส
Tracking number : EG518582367TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 11, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000022
ชื่อลูกค้า : คุณ ศิริกาญจน์ ศรีนรวรรธน์
Tracking number : KERDO073445107
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 11, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000019
ชื่อลูกค้า : อิงครัต คุณูปการ
Tracking number : EG518582305TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 11, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000021
ชื่อลูกค้า : ชวนันท์ วงศ์ศรีสง่า
Tracking number : EG5518582340TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 11, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000020
ชื่อลูกค้า : เดอะสกินน์
Tracking number : KERDO073136882
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 09, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000017
ชื่อลูกค้า : ณัฐพร เกษสุริวงษ์
Tracking number : EG518804090TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 09, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000018
ชื่อลูกค้า : ณัชชา เลิศธนดี
Tracking number : EG519805145TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 07, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000014
ชื่อลูกค้า : เอื้อการย์ เพชรปัญญา
Tracking number : EG519805114TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 07, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000015
ชื่อลูกค้า : วรารักษ์ ทาจันทร์
Tracking number : EG519805180TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 07, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000012
ชื่อลูกค้า : วรารักษ์ ทาจันทร์
Tracking number : EG519805180TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 07, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000013
ชื่อลูกค้า : ศิริพร เดชมาก
Tracking number : EG519805131TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 07, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000016
ชื่อลูกค้า : ณัชชา ธรรมานุสรณ์
Tracking number : EF568891998TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 06, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000011
ชื่อลูกค้า : จุฑามาศ รอยรัตน์
Tracking number : EG518804850TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 05, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000010
ชื่อลูกค้า : สุภาภรณ์ แก้วชลคราม
Tracking number : KERDO072439997
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 04, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000009
ชื่อลูกค้า : พรรณทิวา อินเเตง
Tracking number : KERDO072431052
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 04, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000007
ชื่อลูกค้า : อังคณา (ฝากให้โจ้)
Tracking number : EG518804466TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 04, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000008
ชื่อลูกค้า : บุศราทิพย์ เสือเปลี่ยว
Tracking number : EG518804506TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 04, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000006
ชื่อลูกค้า : อังคณา สมสกุล
Tracking number : KERDO072239728
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 03, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000004
ชื่อลูกค้า : วรรณา แสวงแวว
Tracking number : EG518805118TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 03, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000005
ชื่อลูกค้า : คุณปริยากร บุญสารวัง
Tracking number : EG518804126TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 03, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000003
ชื่อลูกค้า : ศิริพร เดชมาก
Tracking number : EG518804687TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 02, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000002
ชื่อลูกค้า : กาญจนา หมื่นยศ
Tracking number : EG518802139TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 02, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000001
ชื่อลูกค้า : ศิริลักษณ์ สถาพร
Tracking number : KERDO072052725
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 02, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000059
ชื่อลูกค้า : วิลาวัลย์ กิไทย
Tracking number : EG518802332TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 02, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000060
ชื่อลูกค้า : สวรส บุญมี
Tracking number : KERDO071770864
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-เก็บเงินปลายทาง
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 29, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000058
Powered by MakeWebEasy.com